Stručné predstavenie saKurzdarstellungWho we are

Novoapoštolská cirkev

  sk:Stammapostel Wilhelm Leber
  Kmeňový apoštol Jean-Luc Schneider je od roku 2013 duchovným vodcom NAC.
  sk:Bibel
  Sväté písmo je základom učenia viery.
  sk:Gottesdienst in Bratislava
  Bohoslužba je podstatnou časťou života náboženskej obce.

  Všeobecne

  Novoapoštolská cirkev je kresťanské spoločenstvo veriacich rozšírené po celom svete. V súčasnosti má viac ako 10 miliónov členov asi v 61.000 náboženských obciach na všetkých kontinentoch. Najvyššou duchovnou autoritou je kmeňový apoštol.

  Organizácia

  Novoapoštolské náboženské obce jednej krajiny, resp. jedného regiónu tvoria právne samostatné cirkevné územie, ktoré riadi oblastný apoštol. Jemu sú nápomocní apoštoli a ďalší nositelia úradu. Takmer všetci nositelia úradu vykonávajú svoj úrad ako čestnú službu.

  Učenie viery

  Základom učenia je Sväté písmo. Vierovyznanie obsahuje 10 článkov viery. Udeľované sú tri sviatosti: Svätý krst vodou, Sväté zapečatenie a Svätá večera. Cieľom viery je zjednotiť sa s Ježišom Kristom v deň jeho opätovného príchodu.

  Spoločenstvo

  Podstatným dielom života náboženskej obce sú bohoslužby. V nich sa v kázni zvestuje evanjelium. Bohoslužby sú prístupné všetkým záujemcom. Novoapoštolská cirkev ponúka každému členovi individuálne zaopatrenie duše.

  História

  Novoapoštolská cirkev má svoj pôvod v povolaní apoštolov, v obnovení duchovných darov a apoštolského úradu v 19. storočí v Anglicku a v Nemecku.