NovostiNewsNews

Novosti

  Tu sú poskytnuté informácie Novoapoštolskej cirkvi internacionálnej.
  Prameň: www.nak.org/en/news/

  Získate prehľad posledných NAC-noviniek s odkazmi na originálne príspevky v angličtine.

  Statement of Reconciliation

  (29.11.2014) Curych/Düsseldorf. „Apoštolské spoločenstvo a Novoapoštolská cirkev by si chceli vzájomne ujasniť pomery a spoločne sa zmieriť a vo vzájomnom docenení kráčať do budúcnosti“, takto znie prvá veta spoločného vyhlásenia zmierenia oboch cirkví. Tento historický dokument bol podpísaný v sobotu, 29.novembra 2014, v rámci slávnostnej hodiny v dome spoločenstva Apoštolskej cirkvi v Düsseldorfe zástupcami oboch cirkví. viac >>

  Požehnaná cesta do stredu Afriky

  (07.11.2014) Kinshasa/Curych. Sedem nových apoštolov a štyroch biskupov ordinoval kmeňový apoštol Jean-Luc Schneider v nedeľu, 26. októbra, pre oblasť Kongo – Západ. Apoštol Wa Lukusa Nkongolo po dosiahnutí hranice veku nastúpil do dôchodku. V apoštolskom úrade slúžil 28 rokov a tým sa stal jedným z pionierov Novoapoštolskej cirkvi v Kinshase. viac >>

  East London, prvý zbor v Afrike

  (08.07.2014) Kapské mesto/East London. Presný dátum, kedy evanjelista Carl Klibbe prišiel do Kapského mesta, nie je známy. Ale 21. Októbra 1889 napísal apoštol Niemeyer z Austrálie apoštolovi Menkhoffovi: „Brat Klibbe mi práve písal z Afriky“. Teda môžeme vychádzať z toho, že evanjelista Klibbe vstúpil na africkú pôdu pre 125 rokmi. Zvestoval tam novoapoštolské učenie a bol tak odrazovým mostíkom pre cirkev v celej Afrike. viac >>

  Výmena apoštolov v Kongu

  (27.06.2014) Zürich/Mbuji Mayi. Demokratiska republika Kongo v srdci afrického kontinentu je pevnosťou Novoapoštolskej cirkvi. Tu žije väčšina členov cirkvi. Rozdelení sú do dvoch veľkých cirkevných okrskov, kde kmeňový apoštol Jean-Luc Schneider posledný víkend navštívil oblastného apoštola Zshitshi Tshisekedi v oblasti jeho okrsku. viac >>

  Novoapoštolská cirkev vyhodnocuje: IKT bol vydarený festival viery!

  (10.06.2014) München/Zürich. Prvý medzinárodný Cirkevný deň Novoapoštolskej cirkvi sa skončil v nedeľu večer. Pri slnečnom počasí a čiastočne aj vysokých letných teplotách oslavovali kresťania z mnohých častí zeme tri dni so zanietením svoju vieru. Okolo 50.000 cirkevníkov navštívilo koncom týždňa počas Svätodušných sviatkov od 6. do 8. Júna olympijský park v Mníchove. Organizátori to vyhodnotili pozitívne. viac >>

  Správy od 1 do 5 z 252

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Ďalšie >