OrganizáciaOrganisationOrganization

Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike

  Kostol v Bratislave vybudovaný v roku 1998
  Kostol v Bratislave vybudovaný v roku 1998
  Bohoslužba v Poprade
  Bohoslužba v Poprade s oblastným apoštolom Klinglerom (v strede)
  Miesta bohoslužieb v Slovenskej republike
  Miesta bohoslužieb v Slovenskej republike
  Apoštol Bimberg so slovenskými bratmi a sestrami
  Apoštol Bimberg (v strede) so bratmi a sestrami v Bratislave

  Štatút

  Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike je štátom uznané a registrované cirkevné spoločenstvo so sídlom v Bratislave. Zákonný zástupca je Ľubor Kučera ako cirkevný prezident.

  Vedenie

  Novoapoštolská cirkev na Slovensku je súčasťou celosvetovej Novoapoštolskej cirkvi, ktorej najvyšší duchovný je Kmeňový apoštol. V roku 1993 Kmeňový apoštol dal do správy cirkevnú oblasť v Slovenskej republike Novoapoštolskej cirkvi Sasko / Durýnsko, ktorá je vedená Wilfriedom Klinglerom, cirkevným prezidentom cirkevnej oblasti stredného Nemecka.

  Náboženské obce

  Prvé bohoslužby Novoapoštolskej cirkvi sa uskutočnili v roku 1939 v obci Tužiná neďaleko mesta Žilina. Vplyvom udalostí 2. svetovej vojny táto náboženská obec zanikla.

  V roku 1984 sa začalo nanovo v Bratislave. Tu založená náboženská obec má svoj domov v novopostavenom kostole pod Bratislavským hradom. 

  Začiatkom 90-tych rokov boli založené náboženské obce v Poprade a v Košiciach a v roku 1997 v Komárne.

  Náboženské obce v Slovenskej republike, ako aj Sasko a Poľsko, patria pod správu apoštola Geralda Bimberga. Pôsobenie apoštola v Sasku a na Slovensku podporuje biskup Thomas Matthes.

  Nositelia úradu a bratia a sestry vo viere zo Saska cestujú pravidelne na Slovensko a podporujú misijnú prácu v daných mestách.