BohoslužbyGottesdiensteDivine services

Bohoslužby v Slovenskej republike

  Tu nájdete aktuálne adresy a pravidelné oznamy o miestach konania bohoslužieb v Slovenskej republike. Kázne sa uskutočňujú v slovenskom jazyku, resp. sú prekladané veta po vete.

  Miesta bohoslužieb v Slovenskej republike

  Bratislava

  Každú nedeľu o 9,30 h

  Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 24
  81102 Bratislava

  Komárno

  Každú sobotu pred 2. nedeľou v mesiaci o 17,00 h

  Dom Matice slovenskej - Komárno
  Nám. M. R. Štefánika č. 6
  94501 Komárno

  Bohoslužby sú podľa potreby prekladané do maďarského jazyka.

  Poprad

  Každú 2. a 4. nedeľu v mesiaci o 9,30 h

  Vajanského 4, Podtatranské múzeum
  05801 Poprad

  Z dôvodu stavebných prác v Podtatranskom múzeu v Poprade sa t.č. uskutočňujú bohoslužby v Podtatranskom múzeu v Spišskej Sobote, Sobotské námestie 33.

  Košice

  Každú sobotu pred 2. a 4. nedeľou v mesiaci o 16,00 h

  Hlavná ul. 68
  04001 Košice

  Prehľad termínov
  Pozri:
  Ročný plán

  Kontaktná adresa pre informácie
  info@nac-slovakia.sk

  Kontaktná osoba
  Ľubor Kučera
  Telefón 0915 747378
  l.kucera@nac-slovakia.sk