AktualityAktuellesAktuelles

Aktuality

  Správy

  (09.08.2015) Bratislava. Druhý augustový víkend vycestoval oblastný apoštol Klingler  posledný krát vo svojej aktívnej službe v úrade na Slovensko. Bol sprevádzaný apoštolom Bimbergom, pre ktorého to bola tiež posledná slovenská cesta v jeho aktívnej službe v úrade. viac...

  (26.10.2014) Poprad. Oblastný apoštol Klingler v sprievode apoštola Bimberga a biskupa Matthesa navštívil v dňoch 24, až 26 októbra východné Slovensko. viac...

  (30.06.2013) Bratislava.  28.-30. júna 2013 navštívil oblastný apoštol Klingler náboženskú obec v Bratislave. Bol sprevádzaný apoštolom Bimbergom a oblastným starším p. Gottwaldom. Na slávnostnej bohoslužbe v nedeľu boli privítaní v náboženskej obci Bratislava aj bratia a sestry a hostia z Východného Slovenska ako aj z Rakúska a Nemecka. viac...

  (12.05.2013) Bratislava. Predĺžený víkend prežili bratia v úrade a bratia a sestry z Drážďan od 9.-12. mája 2013 na Slovensku. Najprv viedla ceta do Komárna, mesta, ktoré je rozdelené hranicou Maďarska. Nasledujúci deň sa pokračovalo do hlavného mesta Slovenska. viac...

  (03.03.2013) Bratislava. Náboženská obec v Bratislave zažila prvú nedeľu v marci  mimoriadny zážitok: Bohoslužbu za zomrelých s biskupom Thomasom Matthesom. viac...

  (16.12.2012) Bratislava. Pred svojou cestou do Bratislavy mali bratia a sestry z Radebeulu trochu starosti, lebo predpoveď počasia na koniec týždňa 15./16. decembra nebola veľmi dobrá. To sa aj v sobotu ráno potvrdilo. Cesty boli po nočnom ľadovom daždi zrkadlovohladké a pršalo. viac...

  (26.10.2012) Bratislava. Keď minulý rok naša mládežnícka skupina z Radebeule nastúpila po peknom víkende v Bratislave na cestu domov, bolo jasné, že sa to skoro zopakuje.  viac...

  (02.09.2012) Poprad. V dňoch 31. až 2. septembra navštívil oblastný apoštol Klingler v sprievode apoštola Bimberga našich bratov a sestry vo viere na Slovensku. Títo pricestovali z náboženských obcí z Bratislavy, Košíc, Komárna a Popradu. viac...

  (28.08.2011) Bratislava. Túto otázku si položili mládežníci z obce Radebeul, ktorí sa 26.-28. 8. 2011 po prvý raz zúčastnili misijnej cesty do Bratislavy. viac...

  (26.06.2011) Bratislava. Na návštevu oblastného apoštola sa náboženská obec v Bratislave už dlho tešila. Posledný júnový víkend sa uskutočnila slávnostná bohoslužba, na ktorej  sa zúčastnili členovia náboženských obci z Komárna, z Popradu a z Košíc. viac...

  (20.03.2011) Bratislava. Konfirmácia dvoch mladých kresťanov bola pre zbor v Bratislave veľkou udalosťou. A to, že ohlásil svoju účasť apoštol pre konfimačné Bohoslužby, znásobil radosť. viac...

  (03.-05.09.2010) Poprad. Od 3. do 5. septembra navštívil oblastný apoštol Wilfried Klingler východné Slovensko. Sprevádzal ho apoštol Gerald Bimberg, oblastný starší Martin Jähne, ako aj niekoľko spevákov z cirkevného okresu Bautzen/Budišín. viac...

  (25-27.09.2009) Komárno/Bratislava. V dňoch 25. až 27. septembra 2009 navštívil cirkevný prezident Novoapoštolskej cirkvi centrálnej časti Nemecka Slovenskú republiku, aby tu slúžil bohoslužby v obciach Bratislava a Komárno. viac...

  (29.03.2009) v Bratislave. Bratia a sestry vo viere majú dôstojné miesto k zhromažďovaniu sa, a tak sa každý týždeň v nedeľu stretávajú na bohoslužbe. Hostia so záujmom sú srdečne vítaní! viac...

  (20.-22.02.2009) v Poprade. Od 1. februára, kedy odišiel biskup Christian Hoffmann do dôchodku, pracuje popri apoštolovi Bimbergovi biskup Thomas Matthes. Jeho prvá misijná cesta do Slovenskej republiky po novom poverení viedla biskupa ku bratom a sestrám  do Popradu a do Košíc. viac...

  (01.-03.08.2008) v Poprade. Slovenskí, poľskí a nemeckí mládežníci (z cirkevnej oblasti Bautzen / Budišín) zažili bohato požehnané dni v spoločnosti oblastného apoštola W.Klinglera. viac... (!) Ďalej čítať v nemčine

  Prehľad termínov
  Pozri:
  Ročný plán

  Adresy miestach konania bohoslužieb
  Pozri: Bohoslužby

  Kontaktná adresa pre informácie
  info@nac-slovakia.sk

  Kontaktná osoba
  Ľubor Kučera
  Telefón 0915 747378
  l.kucera@nac-slovakia.sk