ImpresumImpressumContact details

Impresum

  Táto webová stránka je ponukou informácií Novoapoštolskej cirkvi v Slovenskej republike, súčasne zodpovedá za ich obsah.

  Sídlo
  Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike
  Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 24
  SK-81102 Bratislava
  E-Mail info@nac-slovakia.sk

  Oprávnený zástupca ako cirkevný prezident
  Ľubor Kučera
  Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 24
  SK-81102 Bratislava
  Telefón 0915 747378
  E-Mail l.kucera@nac-slovakia.sk

  Vytvorenie a obsah tejto webovej stránky zahŕňa  zverejnené príspevky a obrázky, ktoré sú chránené autorskými  právami. Znak Novoapoštolskej cirkvi a slovné označenie podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek použitie z obsahu mimo tejto webovej stránky je možné len so súhlasom vlastníka práv.

   
  Impresum